Podmínky služby

Přístupem a používáním služby Apotheosis Opera souhlasíte s dodržováním a závazností těchto Podmínek služby. Pokud s některou částí těchto podmínek nesouhlasíte, nepoužívejte naše služby.

Zřeknutí se odpovědnosti za obsah

Stránky apotheosisopera.org poskytují obsah pouze pro informační a zábavné účely. Informace na webových stránkách nejsou určeny jako odborné poradenství a uživatelé by měli v případě konkrétních problémů vyhledat odbornou pomoc.

Povinnosti uživatelů

Uživatelé odpovídají za správnost informací, které na webových stránkách poskytnou, včetně komentářů a příspěvků. Jakékoli zneužití, neoprávněný přístup nebo nevhodné chování může vést k ukončení uživatelských práv.

Věkové omezení

Přístup na stránky apotheosisopera.org a jejich používání je určeno osobám, které dosáhly věku 18 let. Používáním webových stránek potvrzujete, že tento věkový požadavek splňujete.

Duševní vlastnictví

Veškerý obsah stránek apotheosisopera.org, včetně textu, grafiky, log a obrázků, je majetkem webových stránek a je chráněn zákony o duševním vlastnictví. Neoprávněné použití jakéhokoli obsahu může porušovat autorská práva a další zákony.

Příspěvky uživatelů

Pokud uživatelé přispívají na webové stránky obsahem, například komentáři nebo příspěvky hostů, udělují společnosti apotheosisopera.org právo obsah zobrazovat, upravovat a šířit. Uživatelé odpovídají za zákonnost a vhodnost svých příspěvků.

Externí odkazy

Stránky apotheosisopera.org mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Nejsme zodpovědní za obsah ani zásady ochrany osobních údajů těchto stránek. Prostudujte si prosím jejich podmínky poskytování služeb a zásady ochrany osobních údajů.

Chování uživatelů

Uživatelé souhlasí s tím, že budou webové stránky používat v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Jakékoli chování, které narušuje funkčnost webu nebo porušuje tyto podmínky, může vést k ukončení uživatelských oprávnění.

Změna podmínek

Vyhrazujeme si právo kdykoli aktualizovat nebo upravit tyto podmínky služby. Aktualizovaná verze bude zveřejněna na této stránce s datem účinnosti.

Omezení odpovědnosti

Společnost apotheosisopera.org neodpovídá za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody vzniklé v důsledku používání těchto webových stránek.